FRANKFURT.DE - DAS OFFIZIELLE STADTPORTAL

FRANKFURT.DE - DAS OFFIZIELLE STADTPORTAL

Geschichtsort Adlerwerke: Fabrik, Zwangsarbeit, Konzentrationslager

Geschichtsort Adlerwerke: Fabrik, Zwangsarbeit, Konzentrationslager

Kleyerstraße 17
60326 Frankfurt am Main
Telefon
Zusatzinformationen
Parkplatzinformationen
Parkhaus Gallus, Parkhaus Adlerweg
RMV
Linie 21, Bus 52 Kriegkstr.