Logo FRANKFURT.de
Oberbürgermeister Peter Feldmann, Bürgermeister Uwe Becker, Stadträtin Rosemarie Heilig und Stadtrat Mike Josef, Foto: Rainer Rüffer

Oberbürgermeister Peter Feldmann, Bürgermeister Uwe Becker, Stadträtin Rosemarie Heilig und Stadtrat Mike Josef, Foto: Rainer Rüffer