Themennavigation

Logo FRANKFURT.de

Cinsiyetler arası eşitlik

Çift dikiş daha sağlamdır: Kadınların teşviki ve toplumsal cinsiyet politikası

Hedefler açıkça tanımlanmıştır: Fırsat eşitliliği ve cinsiyetler arası demokrasi.
Bu ise, Frankfurt belediyesi için, kimsenin cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramamasını, kadın ve erkeklerin siyasi kararlara katılmasını, mevcut kaynakların bilinçli bir şekilde erkek ve kadınların menfaatleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamak anlamına gelmektedir.

Belediyenin tüm faaliyetleri ve tedbirleri, kadın ve erkeklerin farklı yaşam şartlarını ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Bunu sağlayabilmek için Frankfurt Belediyesi bir çifte strateji uygulamaktadır: Kadınların teşvik edilmesi ve toplumsal cinsiyet politikası. Kadınlar Şubesi, toplumsal cinsiyet politikasına yönelik yöntemlerin uygulanmasında daire ve şubelere destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.Frankfurt Yolu

Toplumsal cinsiyet politikası, ilk bakışta cinsiyetle bir ilişkisi varmış gibi görünmeyen kararlar da dahil olmak üzere, tüm siyasi kararlarda uygulanmaktadır.

Toplumsal cinsiyet politikasının hayata geçirilmesi için Frankfurt’ta aşağıdaki adımlar atılmıştır:

  • Siyasi komisyonlarda fikir etkinlikleri
  • Dairelerin personeline yönelik bilgilendirme etkinlikleri
  • Bir proje grubunun oluşturulması
  • Tüm şubelerde model projelerin geliştirilmesi